Információs szám
06309603992
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  2120 Dunakeszi, Madách Imre u 2/D IV/1

 • Levelezési cím
  1592 Budapest, Pf.:555

 • Telefon
  36-30-960-3992

 • Fax
  36-1-700-2880

 • E-mail
  info@priorityalkusz.hu

 • Ügyvezető
  Dr. Józsa Zoltán

 • Adószám
  10652440-1-13

 • Cégjegyzékszám
  13-09-129897

Panaszkezelési szabályzat
Utolsó módosítás: 2024.02.25
A Priority Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

 
Legfontosabb törekvésünk, hogy Ügyfeleink maradéktalanul elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal. Ennek érdekében Ügyfeleink visszajelzéseivel kapcsolatban az alábbi intézkedések szerint teszünk eleget.
 1. A panasz bejelentésének módjai
 
 1. Szóbeli panaszt az alábbi formákban tehet Ügyfelünk:
Munkanapokon 8.30 és 16.00 óra között személyesen a Priority Biztosítási Alkusz Kft. központi irodájában: 1149 Budapest, Angol utca 34. 3. emelet. 1.
Telefonon:
Munkanapokon 8.30 és 17.00 óra között: a +36-1-444-9313 ügyfélszolgálati számon.
Ügyeleti időben minden hétfőn 8.00 és 20.00 óra között: a +36-1-444-9313 ügyfélszolgálati számon.
 1. Írásbeli panaszát az alábbiak szerint juttathatja el hozzánk:
 
Személyesen: munkanapokon 8.30 és 16.00 óra között a Priority Biztosítási Alkusz Kft. központi irodájában: 1149 Budapest, Angol utca 34. 3. emelet. 1.
Postai úton: a Priority Biztosítási Alkusz Kft. levelezési címére: 1592 Budapest, Pf.: 555.
Elektronikus úton: az 
info@priorityalkusz.hu e-mail címen.
 
Ügyfeleink akadályoztatásuk esetén panaszukat meghatalmazott útján is eljuttathatják fenti elérhetőségeinkre. Ez esetben a meghatalmazást közokiratba foglaltan, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása esetén tudjuk figyelembe venni.
 1. A panasz kivizsgálásának folyamata
 
A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes rá vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.
 1. Szóbeli panasz vizsgálata:
a., A szóbeli – telefonon, vagy személyesen tett – panaszt munkatársaink írásban rögzítik, majd azonnal elindítják a panasz vizsgálatát és annak orvoslását. Amennyiben a panasz azonnal nem orvosolható, munkatársunk a panaszról jegyzőkönyvet készít.
b., A telefonon tett szóbeli panaszt társaságunk hangfelvételen rögzíti, melyre hívásuk elején az automata felhívja Ügyfeleink figyelmét.
c., A hangfelvételeket Társaságunk 1 évig őrzi meg, ez idő alatt kérés esetén a rögzített hívás visszahallgatását az Ügyfél részére biztosítja. Továbbá térítésmentesen az Ügyfél rendelkezésére áll a panaszról készített jegyzőkönyvbe való betekintés lehetősége is.
d., Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, társaságunk a panaszról és annak kezelésével kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.
e., A jegyzőkönyv másolati példányát személyesen közölt panasz esetén munkatársunknak kötelessége az Ügyfélnek átadni, telefonon közölt panasz esetén a panasz benyújtásától számított 30 napon belül a panaszra adott válasszal együtt postai úton megküldeni.
f., Jegyzőkönyv felvétele esetén az Ügyfélnek az alábbi adatokat kötelessége közölni, illetve munkatársunknak az alábbiakat kötelessége felvennie:
 • az Ügyfél neve
 • az Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje és módja
 • a panasz részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönített rögzítésével, hogy a panasz teljes körű kivizsgálása biztosítva legyen
 • a panasszal érintett szerződés száma, ügyfélszám
 • az ügyfél által bemutatott iratok dokumentumok és esetleges bizonyítékok jegyzéke
 • amennyiben a panasz azonnal nem orvosolható, úgy a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása
 
 1. Írásbeli panasz vizsgálata:
Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott választ a panasz beadásától számított 30 napon belül társaságunk köteles megküldeni az Ügyfélnek.
 1. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai
1. Társaságunk a panaszkezelés során az alábbi adatokat kéri az Ügyféltől:
a.,neve
b., szerződésszám, ügyfélszám
c., lakcíme, székhelye, levelezési címe
d., telefonszáma
e., az értesítés módja
f., a panasszal érintett termék, vagy szolgáltatás megnevezése
g., a panasz leírása, oka
h., az ügyfél igénye
i., a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok
másolata, amely Társaságunknak nem áll rendelkezésére,
j., meghatalmazott útján eljáró Ügyfél esetében érvényes meghatalmazás
k., a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatok
 
A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.
Minden jog fenntartva © 2013 Priority Biztosítási Alkusz Kft.
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.02.25